?

Log in

Міжнародний День Обіймів - Українська музика [entries|archive|friends|userinfo]
Українська музика

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Міжнародний День Обіймів [Jan. 21st, 2016|12:19 pm]
Українська музика

ua_music

[akyn_johnes]

У міжнародний День Обіймів, як автор одних із них, вітаю всіх! Обіймаймося, бо ми цього варті!https://www.youtube.com/watch?v=aeCWz4IiZkE

Опубликовано WHY S 21 января 2016 г.
linkReply