?

Log in

Воплі Відоплясова - Українська музика [entries|archive|friends|userinfo]
Українська музика

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Воплі Відоплясова [Jan. 17th, 2016|10:02 am]
Українська музика

ua_music

[i_n_d_e_e_z]

Воплі Відоплясова
Минск, Дворец Республики 2011
25 лет группе
фото - Александр Жданович
Журналистское агентство "Таранціны і сыны"
www.Tarantino.by
linkReply